İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

İnci Aydın Çolak, İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil’de Tanzimat’tan 1960 sonrasına Türkiye’deki modernleşmenin zihin yapısını resim ve edebiyat ilişkisi üzerinden inceliyor. Tanzimat döneminde kültür hayatımıza giren iki yeni tür olarak romanın ve resmin Tanzimat’tan 1960 sonrasına birbirleriyle etkileşimini ortaya koymayı amaçlayan çalışma, her dönemde sanatçıların toplandıkları ortak mekânların izini sürerek Türkiye’nin kültür hayatını haritalandırıyor. Resim ve edebiyat ilişkisini, salt toplumsal dönüşümlerin sanattaki yansıması olarak ele almak, şair ve ressamların dostluğunu ve rastlantıyı öteleyen eksik bir okuma olacaktır. Bu anlayıştan hareketle, kültür hayatını biçimlendiren disiplinlerarası ilişkileri tarihsel bir bakışla ele alan İmge ve İmaj’ı da, salt bir resim-edebiyat tarihi değil, bir kültür hayatı kılavuzu olarak okumak gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

İnci Aydın Çolak

Editör: Burcu Pelvanoğlu

Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç

1.Baskı: Temmuz 2019

ISBN: 978-605-81714-9-7

13,5 x 19,5 cm, 376 s.

Söyleşi: Türk Resmine "Desen"den Bakmak

18 Temmuz 2019

Yakında: "Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?"

18 Temmuz 2019