Yakında: “Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?”

Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?, Türkiye’de 80’lerden bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişimi anlama ve paylaşma çabasının izdüşümü olan  “1980’den Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar: Tanıklıklar ve Paylaşımlar” başlıklı konuşma dizilerini bir araya getiriyor. “Sanatçılar”, “Atölyeler”, “Galeriler”, “Basın”, “Bienaller”, “Sanatçı Kolektifleri”, “Sergiler”, “Küratörlük”, “Yayıncılık” , “Bağımsız Oluşumlar”, “Çok Merkezli Sanat”, “Kurumlar”, “Sanat Piyasası”, “Yayıncılık”, “Kültür Politikaları”, “Eleştiri ve Eleştirmenlik”…

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (AICA) Türkiye Şubesi’nin düzenlediği ve 2012 yılı Aralık ayının son iki haftası ile 2013’ün Ocak ayının ilk haftasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşen bu konuşmalara ilişkin kapsamlı ve belgesel bir yayın olan Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?, sanat alanından farklı aktörlerin tanıklıkları, tartışmaları ve paylaşımlarıyla, Türkiye’de çağdaş sanatın 80’lerden bugüne uzanan serüvenine dair bir bilanço niteliği taşıyor.

Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani? :

1980’lerden Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar

Tanıklıklar ve Paylaşımlar

Editör: Nilgün Yüksel

Kitap Tasarımı: Savaş Çekiç

1.Baskı: Temmuz 2019

ISBN: 978-605-81714-8-0

13,5 x 19,5 cm, 686 s.

İmge ve İmaj: Türkiye'de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

18 Temmuz 2019

Yapıtsız Sanatçılar: Yapmamayı Yeğlerim

18 Temmuz 2019