Belleğin Lambası • Seçme Yazılar I

“Gerçekte bir binanın asıl ihtişamı ne taşında ne de altındadır. Asıl ihtişamı binanın çağındadır. Uzun zamandır gelip geçen insanlık dalgalarıyla yıkanmakta olan duvarlarında hissettiğimiz bu derin seslilik duygusunda, katı seyrinde, gizemli yakınlığında, hatta beğenisinde ya da kınamasındadır.”

 

John Ruskin

Belleğin Lambası • Seçme Yazılar I

İngilizceden Çeviren: Ali N. Tezel

Tasarım: Savaş Çekiç

2016, Corpus Yayınları, İstanbul

172 s., Şömizli sert kapak

Gılgamışın Yaprakları

10 Haziran 2017