Atlar & Kentler

İnsanın yarattığı uygarlıkların en büyük tanığı “at”tır. Atlar bazen mermere işlenmiş devasa, bazen de küçücük bir heykel; bazen pişmiş toprak heykelcik; bazen bir lahit yüzeyindeki rölyef olarak; bazen bir tapınağın dört bir tarafını kuşatan alın betimlemesinde; bazen bir paranın üzerinde; bazen bir yağ kandilinde; bazen bir freskte; bazen bir vazo üstü resminde; bazen de gerçek bir kafatası olarak kentlere ve insanlara tanıklık etmişlerdir. “Her at, ait olduğu kentin kendisidir” ve ruhlarının huzur bulup yelelerini savurabilmesi için, onun imgesiyle karşılaşanların, zihinlerinde onları ait oldukları yerlerde koşturmaları atlara saygının gereğidir…

Atlar & Kentler; Kamil Fırat’ın Ege-Akdeniz uygarlıkları adı altında toplanan Likya, Lidya, Karya, Frig, İyon, Roma ve Pamfilyalıların kurmuş olduğu kentlere ve yine o uygarlıkların “at” kültü üzerine gerçekleştirdiği, sergi ve kitap olmak üzere iki  kısma ayrılan projesinin kitap ayağını oluşturmaktadır. Çalışma; arkeoloji, tarih, felsefe, mimarlık disiplinlerinin bilgisinden yararlanan ve ana ekseninde fotoğrafın yer aldığı bir “kurmaca”dır.

 

Kamil Fırat
Atlar & Kentler
1.Baskı: Nisan 2017
Tasarım: Savaş Çekiç
Editör: Eda Sezgin
ISBN: 978-605-82650-2-8

Zamanın Sularında: Tarihsiz Günlükler

30 Ekim 2017

Corpus G.'de "Arka Plan"

30 Ekim 2017