Bir Öğretmenin Eskiz Defteri

“… Paul Klee kelimenin en yalın anlamıyla bir öğretmendi. ‘Öğretmek’ terimi Gotik dilindeki ‘taiku-işaret’ teriminden gelir. Öğretmenin görevi çoğunluğun fark etmediğini görmektir. O bir işaret okuyucudur. Walter Gropius, Alman Bauhaus’un müfredatını oluştururken öğretmen sözcüğünü en temel anlamıyla ele aldı. Bu okulda ders veren Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy-Nagy, Schlemmer ve Albers imgeleri, yüzyıllardır süregelen edebi alegori geleneğinin gölgesinde kalmış olan köklü görsel ve yapısal bir düzenin işaretleri olarak ele aldılar. Bu yön verici topluluk içerisinde Paul Klee, doğa işaretlerini etüt etmede yeni yollar göstermeyi görev edindi.” Sibyl Moholy-Nagy

“Modern sanata dair en ünlü belgelerden biri. Sanatçının Bauhaus öğrencileri için hazırladığı ve sanat üzerine modern düşünceyi derinden etkileyen şiirsel bir temel kitap… Bu küçük el kitabı bizi bilginin ve hayal gücünün iç içe geçtiği gizemli bir dünyaya götürüyor.” The Observer

 

 

Bir Öğretmenin Eskiz Defteri

Paul Klee

İngilizceden Çeviren: Eda Sezgin

Tasarım: Savaş Çekiç

1. Baskı: Mart 2016, 176 s.

ISBN: 978-605-83809-2-9

 

 

Sanat Üzerine Dersler • Seçme Yazılar II

14 Haziran 2017

Marx’ın Atölyesinde Dikilmiştir

14 Haziran 2017