Söyleşi: Yapıtsız Sanatçılar

Söyleşi: Yapıtsız Sanatçılar

Kâtip Bartleby’nin “yapmamayı yeğleyen” edimsizliğinin sanat ve edebiyattaki izdüşümlerine bakan "Yapıtsız Sanatçılar", yaratıcının yaşamının her yerinde olup hiçbir yerinde görünmeyen…

Read more
Söyleşi: Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?

Söyleşi: Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?

Türkiye’de 80’lerden bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişimi anlama, paylaşma çabasının izdüşümü niteliğindeki AICA Türkiye konuşma dizilerini belgeleyen “Çağdaş…

Read more
Kıraathane Kitap Şenliği: 14-21 Eylül 2019

Kıraathane Kitap Şenliği: 14-21 Eylül 2019

Sezonun yeni kitapları ve kitap söyleşilerimizle14-21 Eylül 2019 tarihlerinde Kıraathane Kitap Şenliği’nde olacağız. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi Asmalı Mescid Mahallesi…

Read more
Yapıtsız Sanatçılar: Yapmamayı Yeğlerim

Yapıtsız Sanatçılar: Yapmamayı Yeğlerim

Pek çok yaratıcı, yaratmamayı yeğlemiş, sanatçılığını ispat etme çabasına girmemiş, onu bazen düşünsel düzeyde, bazen gündelik jestlerde, ama sadece kendi…

Read more
Yakında: “Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?”

Yakında: “Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?”

Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?, Türkiye’de 80’lerden bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişimi anlama ve paylaşma çabasının izdüşümü olan …

Read more
İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

İnci Aydın Çolak, İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil’de Tanzimat’tan 1960 sonrasına Türkiye’deki modernleşmenin zihin yapısını resim…

Read more
Söyleşi: Türk Resmine “Desen”den Bakmak

Söyleşi: Türk Resmine “Desen”den Bakmak

Desen, çizgilerle tasarlamanın ötesinde, sanatçının dünyasına açılan özlü bir yoldur aslında. Resim disiplini içinde motif ya da figür etüdü ile…

Read more
İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş

İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş

İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş, zaman içinde sıçramalar ve sapmalarla ilerleyen bir izlekle direnme olgusuna ve imgenin kolektif hafızasına bakmayı amaçlıyor.…

Read more
Söyleşi: Ekphrasis Üçlemesi

Söyleşi: Ekphrasis Üçlemesi

Barış Acar’ın yeni çıkan “Ekphrasis” Üçlemesi vesilesiyle, Robinson Kitabevi 26 Eylül Çarşamba günü, moderatörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği, yazarla gerçekleşecek bir…

Read more
DRAWING DIARY NEVHIZ

DRAWING DIARY NEVHIZ

Throughout her life, Nevhiz has worked on many different surfaces. At times, it was canvas or a simple sketchpad. At…

Read more
Desen Günce Nevhiz

Desen Günce Nevhiz

Nevhiz, yaşamı boyunca çok farklı yüzeyler üzerinde çalıştı. Bu bazen tuvaldi, bazen basit bir resim defteri, bazen aydınger, bazen paket…

Read more
MAGIC OF VIBRATIONS: A DEVRIM ERBIL BOOK

MAGIC OF VIBRATIONS: A DEVRIM ERBIL BOOK

Magic of Vibrations: A Devrim Erbil Book is a publication that traces the vibration that is the reflection of intuition of…

Read more
Titreşimlerin Büyüsü: Bir Devrim Erbil Kitabı

Titreşimlerin Büyüsü: Bir Devrim Erbil Kitabı

Titreşimlerin Büyüsü: Bir Devrim Erbil Kitabı, sanatçının 70 yıla yaklaşan sanat yaşamında, sezginin resimlerindeki izdüşümü olarak titreşimin peşi sıra giden,…

Read more
SELECTED WRITINGS FROM EKPHRASIS: PASSAGES BETWEEN THE VISIBLE AND THE SAYABLE

SELECTED WRITINGS FROM EKPHRASIS: PASSAGES BETWEEN THE VISIBLE AND THE SAYABLE

The articles in this book bear the traces of major discussions within the last twenty years of contemporary art in…

Read more
Ekphrasis: Çağdaş Sanatta Bireyleşmeler II

Ekphrasis: Çağdaş Sanatta Bireyleşmeler II

Sanat tarihçi ve yazar Barış Acar, 1960 sonrası sanat için akımların bir kavşakta el ele tutuşarak Matisse tarafından çok önceden…

Read more
Ekphrasis: Çağdaş Sanatta Bireyleşmeler I

Ekphrasis: Çağdaş Sanatta Bireyleşmeler I

Ekphrasis Üçlemesi, en basit anlamıyla bir kolaj kitap olarak görülebilir. Barış Acar “kolaj” kavramının bütün modern düşünceye damgasını vurduğunu ve…

Read more
Ekphrasis: Görünür ile Söylenir Arasındaki Geçitler

Ekphrasis: Görünür ile Söylenir Arasındaki Geçitler

Ekphrasis sözcüğü, Türkçeye genellikle “resimbetim” olarak çevriliyor. Halikarnaslı Dionysius ve Aelius Theon gibi hatipler tarafından, daha birinci yüzyılda ekphrasis, “söz…

Read more
Kurtulunmamış / Unerlöst

Kurtulunmamış / Unerlöst

Corpus G, 12 Ocak-12 Şubat 2018 tarihlerinde "Kurtulunmamış / Unerlöst" isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Çağrı Saray’ın üstlendiği sergi; Didem…

Read more
Kötülüğü Gördüm

Kötülüğü Gördüm

“Kötülüğü Gördüm”, şair Celâl Soycan ve tasarımcı Savaş Çekiç’i Nevhiz Tanyeli paydasında buluşturan bir nesne-kitap projesidir. Projenin odağında; yaşamı boyunca bir kâğıt parçasından tuvale, çeşitli yüzeylerde ve tekniklerde,…

Read more
BUBİ

BUBİ

In one aspect, Bubi is an artist with a rare gothic spirit in Turkish Art. Uncanny, creepy, primitive, gloaming, piercing……

Read more
BUBİ

BUBİ

Bubi, bizde çok yaygın olmayan gotik ruhun nadir sanatçılarındandır bir tarafıyla. Tekinsiz, ürpertici, ilkel, alacakaranlık, sivri... Özellikle heykellerinde duyumsadığımız o ürperme…

Read more
Corpus G.’de “Arka Plan”

Corpus G.’de “Arka Plan”

Corpus, sanat yayıncılığının yanında, ‘alternatif mekân’ düşünü de yakın zamanda Corpus Galeri ile somutlaştırdı. Ufuk açıcı sanat projelerinin düşünüleceği ve…

Read more
Atlar & Kentler

Atlar & Kentler

İnsanın yarattığı uygarlıkların en büyük tanığı “at”tır. Atlar bazen mermere işlenmiş devasa, bazen de küçücük bir heykel; bazen pişmiş toprak…

Read more
Zamanın Sularında: Tarihsiz Günlükler

Zamanın Sularında: Tarihsiz Günlükler

Turgay Gönenç’in “bilinçli hafızası” hem oldukça birikimli, duyarlı ve güçlü hem de pek dokunaklı. Çünkü alabildiğine kendi kişisel mahrem duyarlıkları,…

Read more
Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız

Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız

Burcu Pelvanoğlu, Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız: Türkiye’de Modernleşme ve Sanat’ta, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’ten 1960’lı yıllara uzanarak Türkiye’nin çizgisel bir…

Read more
Sanat, Eleştiri ve Bazı Şeyler

Sanat, Eleştiri ve Bazı Şeyler

“Neyle yüzleşileceği, neyin ve niçin eleştirileceği, bunun için nasıl bir ‘eleştiri dili’nin icat edilmesi gerektiği ve kanonlaşma süreçlerinin modern ilişkilerinin…

Read more
Sanat Kazası

Sanat Kazası

“Mucize nedir? Gözler önüne serilen bir hediyedir; böylece kişi ona inanabilir, böylece aşkın bir umut doğabilir. Belirli bir biçimde bahşedilmiş…

Read more
Marx’ın Atölyesinde Dikilmiştir

Marx’ın Atölyesinde Dikilmiştir

Thierry de Duve; Beuys, Warhol, Klein ve Duchamp hattında, ekonomi ve sanat dünyası arasında iç içe geçmiş ilişkiler üzerine sürükleyici…

Read more
Bir Öğretmenin Eskiz Defteri

Bir Öğretmenin Eskiz Defteri

"... Paul Klee kelimenin en yalın anlamıyla bir öğretmendi. 'Öğretmek' terimi Gotik dilindeki 'taiku-işaret' teriminden gelir. Öğretmenin görevi çoğunluğun fark etmediğini görmektir.…

Read more
Sanat Üzerine Dersler • Seçme Yazılar II

Sanat Üzerine Dersler • Seçme Yazılar II

“Haz almadığımız sürece iyi bir sanata ulaşma şansı olmadığını söylemiştim. Bunun ardından aynı derecede olumlu olarak diyeceğim ki, keyif almaya…

Read more
Gılgamışın Yaprakları

Gılgamışın Yaprakları

"Öyle ya da böyle, ama her şeyden önce şunun bilinmesi gerekir ki bu kitap -en azından yazarı nezdinde- kesinlikle bir…

Read more
Belleğin Lambası • Seçme Yazılar I

Belleğin Lambası • Seçme Yazılar I

“Gerçekte bir binanın asıl ihtişamı ne taşında ne de altındadır. Asıl ihtişamı binanın çağındadır. Uzun zamandır gelip geçen insanlık dalgalarıyla…

Read more